نرم افزار جالب پسر بچه سخنگو - آندروید

نرم افزار Talking Fun Baby v1.1.9 یک نرم افزار سرگرمی و جالب میباشد . این بچه سخنگو قادر است سخنان شما را تکرار کند و انیمیشن های جالبی انجام دهد . هم اکنون میتوانید این نرم افزار را برای گوشی...
ادامه مطلب...

نرم افزار دیو سخنگو Talking Ork v.1.4 - آندروید

نرم افزار Talking Ork v.1.4 یک نرم افزار سرگرمی و جالب میباشد . این دیو خشن قادر است سخنان شما را تکرار کند و انیمیشن های جالبی انجام دهد . هم اکنون میتوانید این نرم افزار را برای گوشی های...
ادامه مطلب...

نرم افزار جالب طوطی سخنگو Talking Parrot v1.0.3 - آندروید

نرم افزار Talking Parrot v1.0.3 یک نرم افزار سرگرمی و جالب میباشد . این طوطی قادر است سخنان شما را تکرار کند و انیمیشن های جالبی انجام دهد . هم اکنون میتوانید این نرم افزار را برای گوشی های آندروید...
ادامه مطلب...

نرم افزار جالب پری سخنگو Talking Lila The Fair v1.0.4 - آندروید

نرم افزار Talking Lila The Fair v1.0.4 یک نرم افزار سرگرمی و جالب میباشد . این پری قادر است سخنان شما را تکرار کند و انیمیشن های جالبی انجام دهد . هم اکنون میتوانید این نرم افزار را برای گوشی...
ادامه مطلب...